praktyka zawodowa od 1979 roku
Obsługa prawna
  • - podmiotów gospodarczych
  • - jednostek organizacyjnych
  • - osób fizycznych
telefon kontaktowy: 501 550 278
Formularz kontaktowy

Cennik

Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest w drodze negocjacji z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy, czasochłonności, nakładu pracy, rodzaju zlecenia a także od wartości dochodzonego roszczenia majątkowego.

Kancelaria preferuje ustalanie wynagrodzenia w formie ryczałtowej (zwłaszcza wobec przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych). Nie wyklucza jednak wynagrodzeń: prowizyjnego czy częściowo prowizyjnego lub ustalonego według stawek godzinowych.

Dopuszcza się możliwość zapłaty wynagrodzenia w ratach.

Oprócz wynagrodzenia Kancelarii należy się zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w celu wykonania zlecenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Romatowski

Plac Wolności 17c/7, 87-800 Włocławek

tel. 501 550 278

Wykonanie: Progressif.pl