praktyka zawodowa od 1979 roku
Obsługa prawna
  • - podmiotów gospodarczych
  • - jednostek organizacyjnych
  • - osób fizycznych
telefon kontaktowy: 501 550 278
Formularz kontaktowy

Klienci indywidualni

Kancelaria udziela klientom indywidualnym porad i opinii prawnych, przygotowuje i ocenia projekty umów i porozumień, sporządza pisma procesowe i inne, uczestniczy w negocjacjach i pertraktacjach. Jednakże podstawową formą świadczenia pomocy prawnej dla klientów indywidualnych jest sprawowanie ich zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych (przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym), sądami administracyjnymi (wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym), przed organami administracyjnymi (państwowymi i samorządowymi wszystkich instancji). Kancelaria na życzenie klienta wszczyna postępowanie, podejmuje się obrony, reprezentuje strony, uczestników postępowania i interwenientów. Podejmuje się również zastępstwa procesowego w sprawach już toczących się.

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa cywilnego (o zapłatę, odszkodowanie, wykonanie umów itp.), ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących prawa rzeczowego (zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie itp.) i najmu (w tym problematyki najmu lokali mieszkalnych), gospodarki nieruchomościami i innych;
  • prawa spadkowego (będącego gałęzią prawa cywilnego), a w szczególności: powołania spadkobiercy (testamenty, zapisy), stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku itp.;
  • prawa handlowego a w tym: zawieranie umów spółek, opracowywanie takich umów i ich projektów, rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • prawa pracy (a w szczególności: o przywrócenie do pracy, uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę, zapłatę wynagrodzenia i innych świadczeń);
  • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty, podziały majątku wspólnego);
  • prawa administracyjnego (np.: prawa budowlanego, wodnego, meldunkowego itp.)

W sprawach karnych na potrzeby klientów Kancelarii pomoć świadczy Kancelaria Adwokacka Rafał Romatowski.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Romatowski

Plac Wolności 17c/7, 87-800 Włocławek

tel. 501 550 278

Wykonanie: Progressif.pl