praktyka zawodowa od 1979 roku
Obsługa prawna
  • - podmiotów gospodarczych
  • - jednostek organizacyjnych
  • - osób fizycznych
telefon kontaktowy: 501 550 278
Formularz kontaktowy

O Kancelarii

Radca prawny Mariusz Romatowski od ukończenia studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nieprzerwanie od 1979 roku pracuje w zawodach prawniczych.

Do 1990 roku zajmował stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym we Włocławku a następnie w Sądzie Okręgowym (wówczas Wojewódzkim) w tym mieście. Orzekał w Wydziałach Cywilnych tych Sądów.

Następnie (od lipca 1990 r.) po zrzeczeniu się stanowiska sędziego pracował jako radca prawny sprawując w oparciu o umowę o pracę oraz w oparciu o umowy zlecenia obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i innych zleceniodawców.

W 2011 roku postanowił wykorzystać swoją wiedzę prawniczą i doświadczenie świadcząc pomoc prawną również klientom indywidualnym. W tym celu powołał i podjął działalność w ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego.

Kancelaria współpracuje przy wykonywaniu powierzonych jej zadań z Kancelarią Adwokacką "Rafał Romatowski".

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Romatowski

Plac Wolności 17c/7, 87-800 Włocławek

tel. 501 550 278

Wykonanie: Progressif.pl